Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Психологически профил

Posted By Character

Моя позната ми се обади по телефона оня ден – правили им в службата психологически профили. Да ги видят дали са пригодни за заеманата длъжност. И нали знае какви са интересите и заниманията ми, решила да сподели. Става въпрос за държавна институция – няма да я споменавам по име, да не стане проблем, имайки предвид […]

read more