Posted On
Характери

От страст в мания

Posted By Character

Онова изпепеляващо чувство, което предимно свързваме с любовта – страстта. Всички знаем за нея и сме я изпитвали в тази ѝ позната комерсиална форма. Но истината е, че тя съществува и в друг вид. Често например се изразява в хоби, забавление, работа и дори мечти. Но трябва да внимание с нея, защото много лесно може […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Диагноза: шопинг маниак :)

Posted By Character

Според социологическо изследване, направено по поръчка на маркетингови специалисти и агенции, почти 90 % от потребителите не могат да удържат на изкушението да купят някакво лакомство или напълно непотребна лъскава дреболия от супермаркетите. При това самите анкетирани споделят, че са посетили магазина със съвсем конкретна цел, без каквито и намерения да купуват нещо друго. В […]

read more