Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Типично мъжко и типично женско

Posted By Character

Стереотипи, предразсъдъци, първи впечатления, втълпени мнения, внушения… Както искате го наричайте, но за мен всички тези неща се изчерпват с етикета “типично мъжко” и “типично женско”. В която и сфера на живота да погледнем, винаги може да открием следите на тези определения. Светът на информационните технологии, на инженерството, физиката, математиката, мениджмънта… когато става дума за […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Има ли зависимост между характера и женската фигура?

Posted By Character

Богата тема е човешкият характер и доста се пробват да пишат и говорят на това поле, включително и аз 🙂 Много са, твърдят психолозите, външните белези, по които може да си направим заключение за чертите на притежателя им – предпочитания към храна, при жените грим, прическа и т. н. Оказа се, че характерът може да […]

read more