Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Народност и характер

Posted By Character

Всеки, който по една или друга причина се е замислял върху особеностите на човешкия характер и има известни наблюдения върху тях, няма как интуитивно да не е забелязал, че представителите на различните националности имат характерни отличия. И навярно си е задавал въпроса има ли връзка  между характерологичните специфики на даден индивид и етноса, към който […]

read more