Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Да се погрижим за децата в институции

Posted By Character

Все още хиляди изоставени деца живеят в домове, сред тях и стотици с увреждания. Не само, че на всички е ясно колко вредни за детското развитие за тези институции, но и голяма част от тях поради липса на средства, персонал или друго, дори не успяват да работят така, че да изпълват елементарните нужди на децата. […]

read more