Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Човек е това, в което живее

Posted By Character

Той е автор на фантастични проекти за детски градини и фабрики, църкви, гари и кафенета, изложбени зали и музеи. И всичките му сгради се отличават оригиналност, екологичност и естественост. Австрийския архитект Фриденсрайх Хундертвасер, който бил абсолютно сигурен, че животът в еднакви, приличащи на кутийки къщи се отразява изключително зле на самочувствието на обитателите им. Идеалното […]

read more