Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Личи ли си характерът от почерка?

Posted By Character

Характерът на човек си личи по особеностите на почерка му. И за невярващите ще кажа, че има специална наука, която се занимава с това – графология. Графологията се занимава с изучаването на почерците от гледна точка на отразените в тях характерологични особености на пишещия. Приема се, че мъжкият почерк се отличава от женския по много […]

read more