Характери

Себеоценка

Posted On
Posted By Character

Да се погледнеш отстрани и сам да дадеш оценка на поведението и личността си е едно от най-трудните неща. Много малко хора са способни да гледат трезво на себе си и като страничен наблюдател, безпристрастно да могат да посочат грешките и недостатъците си. Разбира се когато става дума са положителни черти и страни на характера, всеки един от нас лесно може да посочи тези, за които смята че му носят позитиви. Много по-лесно е да видиш плюсовете си, отколкото да осъзнаеш какви са минусите ти. Повечето хора са вглъбени в себе си до толкова, че смятат че са идеални или символизират съвършенството. Дори когато някой дръзне да изтъкне недостатъците им, те надменно не могат да повярват, че е възможно да имат нещо друго освен положителни страни. Други пък са наясно със себе си, познават се, гледат напълно осъзнато върху грешките си, характера си и поведението си, но се харесват такива, каквито са. Смятат, че ако променят някоя от своите негативни черти, могат да променят и позитивните, за това те обикновено не искат да се променят, а ревностно пазят самоличността си. В други случаи се наблюдава как хората с неясна оценка за себе си сляп о се доверяват на околните, които им посочват неща, които трябва да променят. А те доверчиво се стараят да се харесат на останалите, като им вървят по свирката. Всички имаме своите позитиви и негативи, някои от тях трябва да променим с цел да бъдем по-добри хора, но в повечето случаи сме идеални, така както сме се изградили с течението на времето.

Google+ Comments

Related Post