Характери

Орлин Алексиев и инвестициите в електронното управление.

Posted On
Posted By Character

Административните услуги навсякъде по света са синоним на бавни и бюрократични процедури, които отнемат значително време на хората, които се сблъскат с тях. За да улеснят процеса, все повече държави в света се възползват от технологичното развитие и предлагат електронни услуги, с което значително се намалява физическото време, което е необходимо за извършването на определена административна дейност. И тъй като в България изграждането на електронно управление се случва при бюджетен дефицит, кметът на Столична община (СО) Йорданка Фандъкова инициира финансирането, на този изостанал процес, да се осъществи със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Председателят на Съвета за управление на СОПФ – Орлин Алексиев обяви какви са средствата, които са заделени за това направление.

За електронното управление са отделени средства в размер на 9 200 000 лв. за периода 2015-2019 г. 800 хил. лв. са разпределени за дейности по подобряване електронното управление в Столична община. Закупени са хардуер, софтуер и специализирано оборудване.

Към това направление спада и финансирането на подобренията по административния сграден фонд. С тези средства са се осъществили ремонти на покрива на административната сграда на Централни софийски гробища и помощна сграда в гробищен парк Горна поляна. Направен е капитален ремонт на сграда – архитектурен паметник от местно значение в район Овча Купел – т.нар. „Червената къща“ на ул. „Дон“, кв. Горна Баня, която след преустройството ще се ползва в сферата на социалните услуги. Фондът е осигурил и средства за изграждане на полицейски приемни за граждани в кв. Абдовица.

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е специализирана агенция, която има за цел да акумулира средствата от продажбата на общинско имущество. Фондът се управлява от Съвет за управление, който е съставен от 14 души, а негов председател е Орлин Алексиев общински съветник от ПП ГЕРБ.

За период 2015-2018г. Фондът е финансирал проекти на Столична община в размер на 94 628 614 лв.

Разбира се, има много сегменти, които имат нужда от своето подобрение, но се надяваме, че ще забележим видимо по-положителни резултати още тази година.

Google+ Comments

Related Post