Характери

Име и характер

Posted On
Posted By Character

Напоследък все повече сред психолозите се налага мнението, че съществува известна връзка между името на човек и неговия характер, съдбата му. Затова те съветват родителите да бъдат много внимателни, когато избират име на детето си – да се замислят какво бъдеще искат за своето дете, каква роля искат да има то в обществото и какъв характера и да съобразят с това, наричайки го. Съществува теория, според която характерът на човек може да се определи, като се вземат предвид датата му на рождение, родното място и името. Тази теория обаче не е от вчера – още от дълбока древност изборът на име на новороденото дете е бил от огромно значение – родителите подхождали много внимателно, тъй като смятали, че всяко име има свое особено значение, своя вибрация, която може да определи характера на детето и да предначертае неговото бъдеще. Не са били редки случаите, когато са кръщавали детето с по няколко имена – като заклинание да има таланти в много посоки. Българската традиция  също е отдавала огромно значение на избора на име на детето и се е вярвало, че името може да промени съдбата – наричали са децата с пожелателни имена, например  Елица, за да е стройно момичето като ела, Добрина, за да е добро; със защитни – Здравка, за да е здраво детето и т. н. И изглежда в тия вярвания има някакво зрънце истина, защото днес много психолози при направени тестове намират много сходни черти в характерите и съдбите на хора със еднакви имена. Те допускат, че може би става въпрос за вибрации на фонетично ниво, но така или иначе сходствата са налице. Хора с имена, в които има твърди звуци – Александър, Димитър, Маргарита – обикновено се отличават с твърдост на характера и упорство. И обратно хора с мелодични имена – Валентин, Милена, Лиляна – са хора с мек и компромисен характер. Каквото и име обаче да са ни дали родителите, то не може да бъде оправдание за цял живот –  в крайна сметка избора на съдба в голяма степен си е наш.

Google+ Comments

Related Post