Характери

Чаровните хора

Posted On
Posted By Character

Като повечето звучни и красиви думи и думата чар идва от френски и в превод означава обаяние, привлекателност. Всеки човек има собствено симпатично излъчване, собствен чар и всеки сам за себе си решава в какво точно се проявява неговата привлекателност. Но все пак има някои общи неща за чаровните хора. По правило хората, които са обаятелни и харизматични, са уверени в себе си, знаят цената си, което в никакъв случай не означава, че обладават прекалено самолюбие. Най-често самочувствието им води началото си от съвсем обективната оценка на собствената им личност.  С какви качества се отличават тези хора? Обикновено те са мъдри и свободолюбиви, имат ясно изразена позиция и собствено мнение, което заявяват смело. Отличават се с доброта, наблюдателност и чувствителност към проблемите на околните. Оптимисти по отношение на основни жизнени въпроси, те умеят да ползват своя опит, знания и интуиция и обикновено правят правилните изводи. Обаятелните хора умеят да мечтаят. Те са привлекателни и с това, че умеят да предразполагат към себе си и да постигат успех не благодарение на своята информираност или пък умения, а преди всичко благодарение на своята положителна нагласа към живота и хората. Разбира се, чарът е преди всичко природна даденост, но не е съвсем невъзможно да го потърсим в себе си и да го развием. Чаровен е акуратният, внимателният и приятен човек, внимателно изслушващ и интересуващ се от своя събеседник, ненатрапващ своите достойнства на околните – все неща, които може да възпитаме у себе си, нали?

Google+ Comments

Related Post