Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Как да се борим със завистта

Posted By Character

Всеки честен към себе си човек ще си признае, че поне веднъж в живота си е изпитвал не особено красивото и благородно чувство завист. Дали черна, или бяла, завистта си е завист и  не е особено приятно, нито пък продуктивно чувство и за този, който я изпитва, и за този, към когото е насочена. Особено […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Завистта – път към съвършенството или убиец на радостта

Posted By Character

Завистта е едно доста спорно проявление на човешкия характер, но същевременно с това и присъщо на всеки човек. Едва ли има човек, даже и от най-положителните и добрите хора, който поне веднъж в живота си да не е изпитал чувство на завист към друг човек. Но как да разберем дали тези емоции са полезни или […]

read more