Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Затворените хора

Posted By Character

Във всеки колектив винаги има най-малко един човек, който е мълчалив, особен и стои встрани от хората. Този тип темперамент е много загадъчен за околните, тъй като те рядко допускат някой до себе си. Затворените хора не говорят много, не обичат да споделят и често са наричани аутсайдери поради това, че не се вписват в […]

read more