Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Какво означава да бъдеш самия себе си?

Posted By Character

Може и да ви прозвучи странно, но повечето от хората няма да са в състояние да ви дадат задоволителен отговор на този въпрос, защото даже не се опитват да живеят собствения си живот, а всеки ден съвсем съзнателно слагат чужди маски. И няма как категорично да ви отговорят къде са реалните им мечти и желания, […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Стремеж към уникалност

Posted By Character

Винаги съм се възхищавала на хората, които се стремят да бъдат различни. Не подражават на никой и нищо, те са просто себе си. Така или иначе във всяко живо същество има доза уникалност, дори еднояйчните близнаци, които на пръв поглед са напълно еднакви, всъщност са съвсем отделни индивиди. Сремежа към уникалност за мен е един […]

read more