Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Религията и характера

Posted By Character

Дали религията оказва влияние на нашия характер е един много интересен въпрос. Да се отговори на него обаче е доста трудно. Въпреки това какво въздействие могат да имат нашите вярвания върху нас е много относително. По-скоро религията оказва влияние върху нашето поведение, ако се има в предвид спазването на десетте божи заповеди, които макар елементарни […]

read more