Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Приказната съкровищница на света

Posted By Character

Всеки народ се отличава със свои специфични обичаи, вярвания, различни по жанр и форма произведения на словесното умение на хората от народа. Едно от най-големите богатства във фолклора на народите по света обаче са народните приказки. Затова не е случайно, че често наричат световното приказно наследство Приказната съкровищница на света, а и под това заглавие […]

read more