Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Хватки

Posted By Character

Да ви кажа, хората станаха много странни, прекалено чувствителни и изключително обидчиви. Напоследък някой постоянно ми се сърди за нещо. И понеже винаги съм смятала, че разговорът е най-сигурният начин да се реши един проблем, първо пробвах след всяка поредна сръдня да водя диалог, да разбера сбъркала ли съм някъде, най-малкото за да си взема […]

read more