Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Стремеж към уникалност

Posted By Character

Винаги съм се възхищавала на хората, които се стремят да бъдат различни. Не подражават на никой и нищо, те са просто себе си. Така или иначе във всяко живо същество има доза уникалност, дори еднояйчните близнаци, които на пръв поглед са напълно еднакви, всъщност са съвсем отделни индивиди. Сремежа към уникалност за мен е един […]

read more