Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Лъжата

Posted By Character

Относно лъжата се водят много спорове от гледна точка на това кога е по-добре да излъжем или да кажем истината. Във връзка с характера на човек тя е свързана не толкова с това дали той лъже понякога, а с това дали предпочита на него да му се казва истината. Някои хора например казват, че в […]

read more