Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Високите дървета и мълниите

Posted By Character

Спомняте си сигурно преди години излезе една книга на Любен Дилов-син мисля беше. “За стърчането” се казваше книгата – нещо като биография на Слави Трифонов, написана от човек, който в голяма част от живота му е бил до него и има наблюдения върху това, как се е превърнал в известна личност, отличим човек – спорен, […]

read more