Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

За важните срещи и възможните промени

Posted By Character

Много пъти съм излагала различни професионални теории в блога си за това, доколко е възможно човек да промени изначално заложения му от природата, средата или изграждан с години характер или поне някои негови черти. Изводът, който мога да направя и аз, пък и вие, след всичките изписани и изчетени редове по темата, е, че специалистите […]

read more