Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Бележкар, зубър или просто умен и начетен

Posted By Character

Бележкар, зубър и интелигентен са определения, които често се нарочват за даден човек. Макар на пръв поглед да си приличат между тях има тънки разлики, които си струва да отбележим. Знаете ли какви са те? Може би да, а може и да имате някои съмнения. Затова позволете ми да изложа моето виждане по темата… Бележкарите […]

read more