Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Характерът на актьорите

Posted By Character

На всички ни е ясно, че на света има разни хора и разни идеали. Винаги ми е било интересно какви са хората по професия актьор. Всеки ден им се налага да са различни по определен сценарии. Да изразяват различни емоции, да изграждат нов образ, да имат определени маниери на поведение. Предполагам са интересни и като […]

read more