Posted On
Характери

Какво е да си амбидекстър?

Posted By Character

Амбидекстърът е човек, който има еднаква способност и умение да използва и лявата, и дясната си ръка по еднакъв начин. Думата “амбидекстър” идва от латинските думи “ambi” (за “двойно”) и “dexter” (за “десен”). В общия смисъл, амбидекстърите могат да използват и контролират и лявата, и дясната си ръка с подобна ловкост и прецизност. Това дава […]

read more