Posts Tagged ‘директор’

Мъжът началник

Като истинска Темида началникът е длъжен, дори и със завързани очи, да реши всички проблеми и въпроси на колектива и да води фирмата към прекрасно бъдеще, като се ръководи единствено от обективни показатели, а не от собствените си оценки. При това трябва да обича целия колектив и всеки поотделно. Но това не се случва, за [...]