Posts Tagged ‘държавна институция’

Психологически профил

Моя позната ми се обади по телефона оня ден – правили им в службата психологически профили. Да ги видят дали са пригодни за заеманата длъжност. И нали знае какви са интересите и заниманията ми, решила да сподели. Става въпрос за държавна институция – няма да я споменавам по име, да не стане проблем, имайки предвид [...]