Характери

Каква информация носят бенките?

Posted On
Posted By Character

benkiteЛюбителите на астрологията и свръхестественото смятат, че знаците на съдбата се отразяват не само в хороскопа на хората, но и на тяхната външност. Тези сигнали могат да бъдат бенки, родилни петна, вдлъбнатини, белези и др. Могат ли да подскажат нещо за живота и съдбата на човек те и какво?

Според астрологията тялото на човека условно се разделя на 12 сектора, съответстващи на зодиакалните знаци. Белег в някой от тези участъци се съотнася към определена зодия и свидетелства за влиянието й. Приема се, че бенките и родилните петна носят фатализъм и предопределеност в определени сфери на живота.

Ако човек е осеян с много малки бенчици, се счита, че съдбата му ще е запълнена с множество кармични родови проблеми, но дребни и разрешими.

По-едрите белези говорят и за по-сериозни съдбовни обременености и на тях трябва да се обърне по-специално внимание. Естеството на влиянието им зависи от три неща: от разположението, от цвета и от размера. Най-благоприятно е влиянието на светлокафяво оцветените, които не са особено големи. Тъмнокафявите и червените влияят в зависимост от това дали се намират на лявата, или на дясната страна. Също така има значение дали притежателят им е от женски или от мъжки пол. Белезите, разположени на дясната страна на мъж и на лявата на жена, оказват благотворно въздействие и подсказват наличие на значим талант, така да се каже – това е една удачна отметка на съдбата. Обратното разположение обаче и при двата пола насочва към семейни проблеми и сериозни житейски трудности, които предстоят.

За най-застрашаващи бъдещето се приемат черните или със синкав оттенък бенки –  даже и когато са разположени на благоприятната половина, това само частично смекчават негативното им въздействие, но така или иначе те говорят за сериозни кармични тежести, които се предават по наследство.

 

Rate this post

Google+ Comments

Related Post

leave a Comment